Projekt | El | Fastighet

Problemlösaren

E-projekt besitter stor och bred erfarenhet inom tekniska projekt, vilket garanterar att vi kan leverera det vi tar på oss. Vi har levererat projekt allt ifrån  processtyrning inom tung gruvindustri till löpande drift typ filterbyten på din favoritrestaurang.  Även öppen för att lösa er brist på egen arbetskraft. 

E-PROJEKT AB

Hjälper gärna till..

E-projekt erbjuder tjänster inom projektledning, el och fastighetsskötsel.

Kategori

Projektledning

Företaget E-projekt skapades med kopplingar till Umeå universitet, kring utvecklandet av just projektledningsverktyg, vi har projektledning i benmärgen.
Vi hanterar stora som små projekt från vattenprojekt i U-länder till små projekt som kräver samordning av flera teknikgrenar.
BAS P / BAS U, ISO 9001/14000, Arbetsmljöverkets författningssamling AFS. 

Kategori

EL

E-projekt är ett registrerat elinstallationsföretag på elsäkerhetsverkets hemsida, ett måste för att er försäkring ska gälla. 
Vi har full elbehörighet, (A), gäller både hög och lågspänning. Och är utbildad innom ESA -19, vilket gör att vi kan åta oss alla typer av elarbeten.
Vi kan även hjälpa andra företag med deras elorganisation och se till att de klarar de lagkraven som ställs idag.

Kategori

Fastighetsskötsel

E-projekt hjälper er gärna med era fastigheter. Vi kan åta oss det dagliga underhållet såväl som punktinsatser.  Vi säkerställer att er fastighet möter kraven från såväl myndigheter som försäkringsbolag.
Vi är certifierade inom Heta arbeten, Anläggningsskötare brandlarm, anläggningsskötare sprinkler, Anläggningsskötare gassläckanläggning, Arbete hög höjd, liftutbildning, fallskydd, visstelse i spår mm

Kontakta oss

Hjälpen är nära

E-projekts primära arbetsområde sträcker idag sig från Umeå till Skellefteå, men kan om projektet är intressant, även jobba nationellt såväl som internationellt.
Namn E-post Meddelande Skicka in